Rebeckas examens projekt

  Foto: School of fashion photografy: Andreas Harnemo och Erika Lager

Studenter från school of Fashion photografy har tolkat mitt examens projekts tema.