ONE WORLD WE MELT INTO ONE

Idéerna kring mitt slutprojekt är produkter av enkla observationer
hämtade från modetidningar, kändisvimmel och människor omkring
mig. Det handlar om de stora modehusen, dyra väskor, skor, smycken,
parfymer och loggor. Självförtroendet och tillhörigheten du köper dig
och den personlighet du känner dig utstråla.
Jag har grundat ett surrealistiskt modehus. I min kollektion vill jag
omvandla accessoarernas värde genom att integrera dem i plaggen
och låta dem bli en del av silhuetten. Jag vill skapa en förutsättning
för mig själv och för betraktaren att förstå den mystiska och intuitiva
upplevelsen av de stora modehusens estetik. Det utgör också min
frågeställning om ett objekts värde och dess avsändare.

The ideas around my final project are the product of simple observa-
tions from fashion magazines, celebrities and the people around me.
It concerns the major fashion houses, expensive handbags, shoes,
jewellery, perfumes and logos. Self-confidence and group identity
you can buy and the personality you feel you radiate.
I have founded a surrealist fashion house. In my collection I want to
transform the value of the accessories by integrating them with the
garments and letting them become a part of the silhouette. I want to
create the potential for myself and the onlooker to understand the
mystical and intuitive experience of the aesthetic of major fashion
houses. This also constitutes my question concerning the value and
originator of an object.Fotograf: Marcus Palmqvist, Adamsky.