6:1

Genom drapering i sjättedelsskala har min kollektion om 1959 års
Barbie vuxit fram. I uppförstoringen av plaggen har jag försökt hålla
mig så nära dockans verklighet som möjligt i proportioner och mate-
rial. Förutsättningarna förändras när man gör plagg i ett så litet for-
mat. Arbetet handlar mer om förenklingar, helhet och nya lösningar.
Att leka, läsa, minnas och jämföra med andras upplevelser har varit
en viktig drivkraft och inspiration för att upptäcka och se nya saker.

With fabric draped in scale 6:1, I created a collection about 1959
Barbie. In the enlargements, I have tried to stick as close as possible
to the doll version in proportions and materials. The conditions are
different when you make clothes in such a small format. The task is
more focused on simplification, the overall effect and new solutions.
Playing, reading, remembering and comparing with the experiences of
others have been vital sources of incentive and inspiration to discover
and see new things.

Fotokoncept & produktion: FC UNITED Fredrik Evensen & Carl Kleiner

Hår och Make: Sophia Eriksen/ Agent Bauer

Modell: Izabelle/ Elite Models