Modevisning, examensprojekt

Cruise collection. 

Mitt examensprojekt har sitt ursprung i bilder som fotografen Richard 

Avdeon tagit. Porträttserien heter In the American West och består 
av svartvita bilder på människor i det amerikanska Midwest, tagna 
1973. Bilderna är enkla, ärliga och skitiga. Jag gillar det, och dessa 
människor har inspirerat mig. Balans är ett ledord för mig som hasar 
efter mig vart jag än går. Gränslandet mellan det fina, vackra och det 
utslitna, skitiga. 

My degree project originated in images by the photographer Richard 
Avedon. The series of portraits is called In the American West and 
consists of black-and-white pictures of people in the Midwest, taken 
in 1973. They are straightforward, honest and rough. I like that, and 
these people have inspired me. Balance is a key word for me that 
shuffles after me wherever I go. The borderland between the nice, thebeautiful, and the tarnished, dirty. 

Skor: Tack Vagabond!