SCULPTURES

En herrkollektion huggen i sten. Marmor bildas genom att kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer vilket gör att den ursprungliga bergartens kemiska sammansättniing och kristallstruktur ändras. Eftersom marmor är en relativt lättarbetad bergart och har ett tilltalande utseende har man använt bergarten som byggnads- och ornamentsten över hela världen under tusentals år. ren marmor är vit, men föroreningar av olika slag är vanliga och då kan marmorn ha olika färg, ofta flammig, marmorerad.Foto: Carl Kleiner