Projekt där jag jobbat med avgjutningar och flocking.