Jag hjärta hälsingland

Stickvisning 2007

Foto: Marcus Palmqvist