Jag hjärta hälsingland

Stickvisning 2007

Modell: Clea

Foto: Calle Kleiner