Multiform

Modevisning för NK där modellerna cirkulerade mellan tre punkter i rummet. Modemässigt byggde visningen på en kombination av formella och informella element. Koncept Pipel (Maria Ben Saad och Stefania Malmsten), mode Robert Rydberg, set design Annika Rydahl, foto Tina Axelsson.