Back

Dokumentärfilm om modeskaparen Ann-Sofie Back och hennes designkoncept, bland annat idén om ”aspirational fashion”; hur mode används som visuell strategi i imageskapande syfte. Producent Pipel (Maria Ben Saad och Stefania Malmsten) och Göran Olsson.