scabby.. chic

krakk/pall gjort av material fra gamle laminerte konferanse stoler funnet i en konteiner / stool made from old laminated waitingroom chairs found in a container