a brighter shade

belysningsprojekt där jag blev inspirerad av skuggspel och bristen på det naturliga ljuset.