Contradiction

 I mitt examensarbete har jag arbetat med trappor. Trappor har haft bred symbolik genom historien och kan påverka vårt intryck genom sin form. Trappor har en benägenhet att bli väl använda samlingsplatser, avlastningsytor, sittplatser m.m. Funktioner som från början inte var tänkta. Jag vill med inspiration från detta utforska trappformen, som mer än en vertikal förflyttning och premiera dess sekundära funktioner. Att ha en trappa i sitt hem tyder på stor skala och status.
Jag vill använda mig av dessa symboliker till en nyskapande möbel i ett gränsland mellan objekt, funktion, produkt och dekoration och ge alla en trappa i sitt hem.

 

 

In my degree project, I have been working with steps and stairs. These have had a broad symbolic meaning through history, and have the ability to affect our impression through their shape. Stairs tend to become well-used meeting point, unloading areas, seats, etc, i.e. functions they were not originally designed for. Inspired by this, I want to examine the shape of stairs as something more than a means of transport, and promote their secondary functions. Having a staircase inside one’s home is an indication of great status.
   I want to use these symbols in the creation of an innovative piece of furniture combining the different aspects i.e. object, function, product and decoration and bring a staircase to every home.