Photography HELENA PÅLS

--

Degree project 2010

 

In my work, I try to get a grip of a feeling, to define and design it - illuminate the fine in the ugly, crooked but attractive. Vibrations in the divergent. Awkward. On the theme of stolen goods, with inspiration from all that glitters. Vulgar becomes luscious, with respect and dignity. Sophisticated insanity. With the aim to consolidate my point of view in the conflict; enable impossible unifications.

 

Jag söker i mitt arbete greppa, definiera och formge en känsla - belysa det fina i det fula, skeva men attraktiva. Vibrationen i det avvikande. Awkward. På tema stöldgods, med inspiration hämtad ifrån allt som glittrar. Vulgärt blir smäckert, med respekt och värdighet. Sofistikerat vansinne. Med målsättning att befästa min ståndpunkt i konflikten; möjliggöra omöjliga korsbefruktningar.

 

--

 

Pattern construction/sewing SOFI THURESSON

 

--

 

Thank you

 

KREBS KRISTALLKRONOR, Stockholm; MATS EKWALL - Industrigummering AB; SKOHUSET SVERIGE, STOCKHOLMSGRUPPEN, ARCTIC PAPER - Munken pure rough170 g, JERNSTRÖM OFFSET

 

MAMMA & PAPPA; HELENA PÅLS, SHEILA JOHANSSON, JEANETTE TÖRNQVIST; ERIK LISS, AXEL LINDAHL, DANIEL TAKACS, AXEL PETTERSSON, TEKLA KNAUST, EMILY McWILLIAM, PARI DAMANI, CARL KRISTOFFERSSON, CLAUDIA BALBOA; LOTTA HERNEK, RIKSSKINNSKOLAN MALUNG; MARTINA RIMSBO; SOFIE ELVESTEDT; MARIA BEN SAAD, SANNA KVIST; MATS, MARTIN SANDSTRÖM, MATHILDE DEDYE, MATTIAS SANDSTRÖM, RASMUS & DANIEL, SLÄKT & VÄNNER.