Divan: typ 4

 Jag har gjort en divan. Mitt examensarbete handlar om möblers språk. Den tysta kommunikationen som pågår mellan människa och möbel. Divan betyder rådsplats/konselj på turkiska. En plats där alla viktiga beslut ska fattas. Det är en möbel med stark symbolik och som har en intressant historia att berätta.