För varje liten sak / For every little thing

Jag har utformat en möbel med insyn. Där har jag arbetat med motsatser såsom öppet/ slutet och dolt/synligt för att bryta upp de delar, som vi normalt inte visar eller ser i ett hem. Ett försök att lyfta fram de tysta objekt, som annars inte får någon uppmärksamhet.  

 

 I have designed a transparent piece of furniture. I applied opposites like open/closed and concealed/visible to separate elements that we normally do not show or see in a home. An attempt to highlight silent objects that otherwise receives no attention. 

 

till skrivbordet tillhör också en byrå och ett litet bord