Videoke -mot rattonykterhet

En sida för karaoke och videoinsplening. En rolig och användbar festtjänst på nätet som framför budskapet i ett positivt sammanhang under ett avgörande skede. Videoke är en tjänst med lång livsläng till vilken målgruppen själva söker sig.
I samarbete med Ida Arnfelt, Victor Pyk och Anton Östholm.

BRIEF
An Internet site to prevent teenagers from drinking and driving.

PROJECT
Videoke, -a site for karaoke and video recording. A fun and usable party service that presents the message in a positive context at a crucial stage.

In collaboration with Ida Arnfelt, Victor Pyk and Anton Östholm.