Marknadsföring av Gallerian Fashion Award 2008

Modeintresset i Sverige är enormt utbrett och konsumenterna har fått ökad makt genom internet och massmedia. 
Med tre oanmälda förhandsmodevisningar i tunnelbanan, på Skatteverket och Forsgrénska badet vill vi påvisa detta maktskifte och vända på hur vi betraktar mode. Istället för att premiera en redan insatt elit, hålls förhandsvisningarna för dem som annars aldrig blir bjudna. Modevisningarna dokumenterades med film, foto samt mobilkameror och fick spridning på nätet via siter, mail och bloggar. 
På kampanjsiten www.gallerianfashionaward.com finns all information om Gallerian Fashion Award tillsammans med visningsfilmerna. Här finns även behind the scenes material samt intervjuver med folk på plats i sann style.com-anda. 

Journalister och modeelit fick inbjudningar till Gallerian Fashion Award först efter att filmerna börjat cirkulera på nätet. I inbjudan citerades vanliga människor som redan fått se kollektionerna. Inbjudningarna fungerade även som affischer. Tidningen City sponsrade med annonsplatser under två veckors tid. Annonserna gick i linje med affischerna där citat och recensioner från visningarna stod i fokus.
I samarbete med Victor Pyk, Anton Östholm, Johan Ström och Lisa Granberg. Foto: Madeleine Atterhem, Modell: Astrid, Kid of Tomorroe.

BRIEF
Concept, graphic identity and marketing for Gallerian Fashion Award 2008.

PROJECT
The interest in fashion has exploded in Sweden in recent years. Consumers have increased their power thru media and Internet and reduced the gap between the fashion industry and the public.
With unannounced preview fashion shows, one on a subway station and one at the Tax Authorities we wanted to change the way we regard fashion and emphasize the shift in power that has already occurred. Instead of collection previews for the already convinced elite, we wanted to give priority to those who never get an invite.
 
The fashion shows were documented and the films got widely spread on the Internet thru sites, blogs and email. They all linked to the main site www.gallerianfashionaward.com where all the information about the event could be found together with behind the scenes material, interviews and reviews.
Revives from ordinary people who saw the shows first where used as invitations that also worked as two sided posters together wit a photo from the show. Ads in newspapers folowed the same theme with new reviews every day. Directed to the fashionistas who were overlooked but who could go and see the entire collection at Gallerian on 13 November.
In collaboration with Victor Pyk and Anton Östholm. Photo: Madeleine Atterhem and Carola Grahn.

The campaign won The Gallerian Fashion Award 2008.