Dit vinden bär. En film om Pasájerna

En dokumentär om pasájer, ett nationslöst nomadfolk som lever i luftballonger. Pasájerna står helt utanför samhälliga strukturer och färdas planlös över hela världen styrda av vind och väder.
Filmen utgörs av intervjuer med människor som av olika anledningar har åsikter om pasájerna och deras sätt att leva. Historien om pasájerna är en dröm om det fria livet, sökandet efter en utopi, som ifrågasätter de normer och regler som majoriteten av världens befolkning lever efter. Genom skildringen av pasájerna växer berättelsen om människors förutsättningar och drömmar i en globaliserad värld fram.

WHERE THE WIND TAKES US. A FILM ABOUT THE PASÁJES
A documentary about Pasájes, a nomad people who live in hot air balloons. The Pasájes live outside all social structures and travel aimlessly over the globe, destined by the wind.
The story of the Pasájes is a dream of a life in freedom, governed by the search for utopia, where questioning the way of life that most people take for granted is key. By describing the Pasájes, the tale of mankind’s abilities and dreams in a globalised world evolves
.

www.pasajerna.se

Musik / Music: Plan8
Ljudmix / Sound mix: Boris Laible
Färg & Online / Colors & Online: The Chimney Pot
Grafisk form / Graphic design: Liv Wadström, Maja Zetterberg

Tack! / Thank you!
Nils-Petter Lövgren, Kersti Grunditz, Robin Siwe, Boris Laible, Kendal Johansson, Liv Wadström, Maja Zetterberg, Jens Jonsson, Henrik Eriksson, Åsa Hammarström, Kaspar Prinz, The Chimney Pot, Ljud & Bildmedia, Plan8, Ballong & Äventyr, BK42, Dicentia, Electric Media och alla medverkande.