Gästen

Kortfilm som visades på House of Sweden i Washington.