Noir et Blanc

Med fotografi som utgångspunkt, uttryckssätt och teknik har jag skapat en grund för en visuellt kommunicerande och inramande identitet för kläd­märket Noir et Blanc.

Inspirerad av den tidiga surrealistiska fotokonsten har jag experimenterat med analog teknik, för att nå ett oväntat resultat.

Med en bakgrund som ­illustratör och formgivare, gav mediet mig en ny palett av utryck och tekniker, både utarmande och utvecklade ­f­ö­r mitt eget formspråk och min process.

----

I have used photography as the form of expression and technique, to create a foundation for the visual identity of the clothing brand, Noir et Blanc.

Inspired by early sur­realistic photography, I have experimented with analogue techniques to achieve an un-expected result.

Given my background as an illustrator and a designer, the medium gave me a new palette of expressions and techniques, both draining and instrumental for my own design language and my process.