Los logos 4

Gestalten’s best-selling Logos series has documented and indicated design styles and trends in contemporary logo design worldwide. Nedan är några av logotyperna som blev publicerade