GALLERIAN FASHION AWARDS

Modetidning för Gallerian Fashion Awards. Tidningens övergripande ämne handlar om modets makthavare i vårt moderna och globala mediesamhälle. I och med den globala utvecklingen har en ny typ av mode skribenter vuxit fram - modebloggarna. Vi ville ge utrymme för de både den nya skolan och den gamla skolans mode-journalister, i såväl innehåll som utformningen av tidningen. Vi har hämtat inspiration från såväl tyska 1700-tals-biblar till bloggspot-mallar och skvallerpressen. För att ytterligare bidra till mångfalden av infallsvinklar bad vi tio olika illustratörer att göra en personlig tolkning av hur de ser på mode.

I samarbete med Gabriel Blidö, Lisa Karlsson och Aron Kullander