ILLUSTRATION TILL TULLVERKET

 Vi frågade Tullverket vad den märkligaset kopian de någonsin lagt beslag på