Obligat mutualism

Smörbollen och smörbollsflugan lever i ”obligat mutualism”, vilket betyder att de är totalt beroende av varandra för att överleva. Smörbollsflugan är nämligen den enda art som kommer in i smörbollen eftersom den sistnämda är så sluten. Genom att flyga runt mellan blommorna och pollinera dem gör den så att blomman kan leva vidare. Flugorna träffas och paras i blomman där honan även lägger ägg efteråt. När äggen kläcks livnär sig larverna på blommans frön, men de äter endast upp hälften av fröna för att försäkra blommans förökning. När blomman vissnar och larven vuxit färdigt faller larven till marken och gräver sig ner under jorden, där den förpuppas under vintern. När våren kommer kläcks puppan och en ny smörbollsfluga börjar leta smörbollar.