Obligat mutualism

En undersökning av hur man kan kommunicera en positiv historia genom ett rapporterat mönster. Jag vill att mönstret ska ge utrymme för betraktaren att göra sina egna associationer. Mönstret är framförallt tänkt att finnas i rum som man vistas i under en längre tid. 

Obligat mutualism innebär att två arter är totalt beroende av varandra för att överleva. Det handlar om att ge och ta.