World Water Chandelier

”World Water Chandelier” är en problematisering kring vattnets roll som identitetsskapare i västvärlden, samt en kommentar till den ojämna fördelningen av rent dricksvatten i världen. Kronan består av 290 petflaskor, varav 20 % av flaskorna är fösedda med en blå prisma. De markerade flaskorna visar hur få i världen som har tillgång till rent vatten.

Verket medverkade i Stockholms Stadsmissions konstauktion i december 2008 i Konstakademiens lokaler på Fredsgatan 12. Auktionen skedde i samarbete med Stockholms Auktionsverk och Kungl. Konstakademien. Syftet var att stödja Stadsmissionens arbete bland människor i hemlöshet. Pengarna som flaskorna inbringar går till dem vars vardag ofta handlar om att samla flaskor och burkar på stan.

Vattenkronan hängde även på Nordiska Kompaniet i fyra veckor innan auktionen.

World Water Chandelier är ett grupprojekt skapat av mig, Gabriel Blidö, Lisa Granberg,Tomas Rajnai, Frida Ringström, Daniel Svahn och Helena Svensson

Teknik:
Blandteknik (290 petflaskor, fiskelina, aluminium, stål, plywood, belysningsarmatur)