STICKVISNING 2008 , Berns

Atomic Structures

" När mikro blir makro & skapar en växtlighet.
En växtlighet som i sin tur sätter sig på kroppen & tar över.
Atomiska former & kemiska strukturer.
What we are made of. Ur kropp. på kropp. "


www.beckmansvisarstickat.se

Photo: Kristian Löweborg