One Minute Memorabilia

En undersökning av plaggets minne,
och medkänslans styrka i förhållande
till den fysiska världen.

 

Kan man, genom att använda till exempel filmmediet, förändra en så "vetenskaplig"egenskap som temperatur i ett objekt? Eller. Jag menar egentligen: Hur mycket finns, hur mycket kommer vi bara överens om och, är det någon skillnad?

Läs mer om projektet här (PDF)

Se filmen här (Quicktime)

FOTO: Marika Troili