in a perfect world...imagination adds a new dimension

Kollektionen är en undersökning kring hur vi förhåller oss till den tvådimensionella världen. Modet dokumenteras och tolkas på internet, nu mer än någonsin. Vad händer när vi möter modet via bilder och filmer på nätet och inte på en galge i butik? Jag vill frigöra fantasin och tänja på fasta föreställningar om hur de utelämnade delarna av plaggen på bilderna ser ut. I fysiska plagg har jag gjort min egen tolkning av bilderna genom att gå från två till tre dimensioner.

 

This collection investigates into how we relate to the two-dimensional world. Fashion is documented and interpreted on the Internet, now more than ever. What happens when we come across fashion via pictures and videos on the Internet, instead of seeing it on a hanger in a store? I want to liberate the imagination and stretch our fixed perceptions of how the omitted garment parts in those pictures look. I made my own interpretation of the pictures by passing from two to three dimensions constructing physical garments. 

 

Fotograf: Carl Kliner

Modell: Clara Aldén, Kid of tomorrow