ways of seeing

Ways of Seeing

 

Vi lever i olika verkligheter där vi i större utsträckning än andra kan välja vad vi vill visa för omvärlden. Vi flyr in i olika medier för i dessa ersättande världar behöver vi inte vara oss själva, vi kan addera och subtrahera oss själva. Jag har undersökt hur vi förhåller oss till den tvådimensionella verkligheten. Hur vi tyder bilder med våra visuella arkiv. Genom att tolka denna tvådimensionella värld och mina tankar kring detta har jag skapat min kollektion – min parallella värld.  

 

We live in different realities, where we more so than others can choose what we want to show to the world that surrounds us. We escape into various medias, where we do not have to be ourselves, we can add onto ourselves or choose to subtract. I have examined how we relate to the two-dimensional reality. How we interpret images by using our visual archives. By interpreting this two-dimensional world and my thoughts surrounding it I have created my collection – my parallel world.

 

Tack till

 

Elena Becker, Ann-Sofie Back, Caroline von Scheele, Johan Engdahl, Helga Sjons Nilsson, mamma, pappa, Anders Lindén, Christina Wessén, Jomi Evers, Natalia Jimenez Gonzalez,Nisch Management, Stockholmsgruppen Per Löfgren, Hestra Gloves, Tobex AB.

 

Fotograf: Kristian Lövenborg