In a perfect world unpredictability is absolute control

 Encounter No 1

Mitt modekoncept utgår från samarbeten med olika konstnärer, framförallt de som arbetar med konsthantverk, ytstruktur och form. Jag vill utmana idén om en fast estetisk identitet hos ett modeföretag. Genom att göra samarbetet till en central del av modekonceptet kan jag göra min design oförutsägbar. I den här kollektionen har jag jobbat utifrån ett fiktivt samarbete med konstnären Clay Ketter och tagit mig an hans idéer om förfall och mänskliga svagheter.

 

My fashion concept is based on collaborations with different artists, primarily those who work with craft, texture and shape. I want to challenge the idea of a fashion company"s fixed aesthetic identity. By making collaboration a central part of my fashion concept, I make the designs unpredictable. In this collection, I´ve made a fictional collaboration with the artist Clay Ketter and took on his ideas on dacay and human frailty.

 

Foto: Joachim Törnqvist

Make-up: Alva Sydstrand

Hår: Karl Eklund

Modell: Frida W, Stockholmsgruppen

Tack till: Broderikonst, Stiftelsen Västerås Praktiska Hushållsskola, Beyond Retro