Material Memories

Disa Treutiger – Material Memories


Minnen bär vi alla med oss och de är fragment som symboliserar olika händelser och känslor vi upplevt, men med tiden förvrängs minnena, vissa delar glöms bort och andra blandas ihop. Jag har undersökt när plagg likt minnen får gå igenom samma process och jag har gjort en visuell tolkning av bortfall, glömska, hopblandning och förändring. Vad kommer man ihåg och vad har glömts bort?

We all carry memories, fragments that symbolize different events and feelings we have experienced. But with time, our memories become distorted, part of them are forgotten and others mixed up. I have examined what happens when garments, like memories, go through the very same process. I have made a visual interpretation of loss, oblivion, confusion and change. What is remembered and what is forgotten?


+46 702 55 25 50  disatreutiger@hotmail.com 

Fashion: Disa Treutiger

Photo & Styling: Karolina Krupa