Make a noise and make it clear!

Mitt examensarbete kretsar kring mina tankar om normalitet, likformighet ochsträvan efter att följa vad som är gängse normer. Idag har vi alla möjligheter att klä oss hur vi vill, men ändå väljer vi i stor utsträckning att klä oss som det stora flertalet. Rädslan för att inte passa in verkar större än strävan efter det personliga och viljan att skapa ett eget uttryck.     I min kollektion har jag utgått ifrån ”normala” plagg som jag sedan transformerat och smyckat, med ambitionen att dekorera bort anonymiteten och skapa en över-dekorerad känsla som bryter mot normen. 

My degree project evolves around my thoughts on normality, uniformity and the ambition to follow common norms. Today, we are all free to dress however we like, but still a lot of people choose to dress just like everyone else. The fear of not fittning in seems larger than the search for something individual and the will to create an expression of one’s own.    In my collection I have started out from “normal” garments, which I then transformed and decorated, aiming to extinguish the anonymity and create a feeling of something over-decorated which opposes the norm.

Foto:Mattias Bardå

Hår och make: Mari Miltvedt

Modeller: Molly och Niklas från Mikas