Samarbete med Kronan.

Kronan gav oss konstnärlig frihet att “Pimpa” deras nya cykelmodell Folke. Den klassiska och omdebatterade filmen Motorsågsmassakern låg som grund när vi arbetade. Alltid retar det någon.