En väv av Sverige

En väv av Sverige är en heltäckande matta uppbyggd av mattor från de åtta vanligast förekommande ursprungsländerna i Sverige.

Genom mina egna tolkningar av respektive lands mattor och mönster har jag skapat ett antal "nationaltypiska" mattor som bryter upp ett trägolv och bildar en heltäckande matta som representerar den kulturmix vi har i vårt land idag.