Tarantella

Utgångspunkten för mitt examensprojekt var att experimentera med textil; att fritt skapa former, volymer och strukturer i rummet. Resultatet blev ett tredimensionellt mönster som är uppbyggt av moduler. Modulerna är i utgångsläget platta och böjs sedan enkelt och byggs ihop på plats.