SYNTES

 Avsaknaden av relation till vår omgivning gör det lättare att slänga, lättare att konsumera. Självklart leder det till att saker och ting tappar sitt värde och blir urvattnade. Jag har skapat ett projekt där jag vill ge tillbaka tingen dess rättmätiga betydelse i relation till sin användare. 

   Genom annonsering sökte jag deltagare som blev mina beställare. Jag blev deras hantverkare och tillsammans utarbetade vi deras version av en drömsittmöbel. Syftet med projektet är enkelt: Om deltagarna får en så pass stark relation till möbeln att de tänker på den som en livskamrat, har jag nått hela vägen. Man varken konsumerar eller slänger ut en livskamrat.