Labyrint

 I skolan finns det alltid platser där elever samlas, oavsett om de skapats eller redan fanns där när skolan byggdes. Det kan vara trappor, räcken eller en stor sten på skolgården. Det finns platser där de tuffa hänger och det finns platser där de mindre tuffa hänger.

Vi ville skapa en mötesplats i eller utanför skolan där ingen plats är bättre än. den andra. en plats där alla kan vara utan att behöva tillhöra en grupp.

 

Ett projekt av Fredrik Ohlén och Leo Forssell