Dick in a box

Dickruta i silver. Måstesmycket för alla industridesigners.