4. Semestern

Bakgrund:
Vi kan minska vår totala konsumtion genom att ta ut delar av den privata välfärdsökningen i mera fri tid, vilket skulle minska belastningen på miljön och ge oss tid att fördjupa livskänslan.

Frågeställning:
Hur kan jag inspirera till att välja fri tid före konsumtion och att upptäcka guldkornen i sin närmiljö?

Projekt:
Genom Smultronstället kan man byta sin favoritplats mot någon annans. Jag samlade smultronställen av vänner på skolan, och gav mig ut på stan för att byta dessa. Projektet fortsätter på examensutställningen där du kan byta till dig ett alldeles eget.

4 The Spare Time

Background:
We can lower our total consumption rate by choosing to out pick some of our private welfare growth in more spare time, which would lower the stress on our environment and give us time to deepen our life.

Question:
How can you inspire people to choose more time off instead of consumption and to experience places in your nearby surroundings?

Project:
In “My favourite spot” you can swop your favourite spots for someone elses. I collected spots from my fellow students, and went downtown  to swop them.