En hållbar designerroll / 1. Stället

Designerrollen innefattar för mig frågan: Hur möter vi bäst och mest resurseffektivt våra behov? I dagens marknadsekonomi skapar vi dock ofta problem som ingen egentligen har behov av att lösa. Vår roll har till stor del blivit som konsumismens langare.

Jag vill att designerrollen ska vara ansvarstagande utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och humanistiskt perspektiv.

Skapandet av hållbar utveckling är samtidens viktigaste fråga. Jag har arbetat med fyra projekt som visar hur designerrollen kan inspirera andra till att se möjligheterna med en mer hållbar värld.

To me, being a designer comes with the question: How do we meet our needs in the best and most resource-effective way? In today’s market economy, we often create problems that nobody is really in need of solving. Our role has to a large extent come to resemble a kind of trafficker of consumerism.

I want the role of the designer to be responsible, from an ecological, an economical as well as a humanistic perspective.

The creation of sustainable development is the most important issue in society today. I want to work in projects where the role of the designer can be an inspiration to others to see the possibilities in a more sustainable world.


/

1. Stället

Bakgrund:
Värdet av inredning sjunker och börjar konsumeras i en snabbare cykel.

Frågeställning:
Hur kan jag inspirera till att använda vagga till vagga-principen och samtidigt belysa och förhöja materialens och arbetstidens värde?

Projekt:
Högkvalitativ inredning som bygger på systematisk återanvändning av material, såsom reglar och dörrar.

1 The Space

Background:
The value of interior design is decreasing and is being consumed at a faster pace.

Question:
How can you inspire people to use the cradle to cradle-principle, and at the same time raise the value of the materials used and highlight the working time spent in making interior design.

Project:
Interior design of high quality which is based on a systematic reuse of materials.