2006

Visualisera 2006 med en färg ett ord och en bild som
tillsammans bildar en helhet.