Form and formlessness

Kurs i bokformgivning enligt den schweiziska skolan. Boken ligger i en kassett av wellpapp.