Live Edit Multi Touch Music Video Creator

Det går att göra mycket kreativt inom ramen för film. Men hur skulle det kunna se ut utanför ramen? Jag vill förflytta betraktaren till en mer aktiv roll; sudda bort lite av gränsen mellan producent och publik. Jag låter besökarna vara med och påverka handling, dramaturgi och estetik genom en multi touch-applikation som gör att de tillsammans kan klippa sin egen musikvideo på under tre minuter, i realtid. Med sexton olika kameravinklar och handlingar som råmaterial. Allt är exklusivt producerat för nya singeln "Sthlm" av popbandet Fantasikrig.

There is a lot of scope for creativity within filmmaking. But how would things look outside of the box? I want to give the viewer a more active role; erase some of the line between the producer and the audience. I let the visitors have a voice in the story, drama and aesthetics through a multi-touch application which enables them to cut their own music video in less than three minutes, in real-time with sixteen different camera angles and story lines as raw material. All of this is exclusively produced for the new single “Sthlm” by the pop group Fantasikrig.

FILM PRODUCTION TEAM
Direction + Director of Photography: Samuel Nilsson
Photographer + Steadicam Operator: Nestor Salazar
Camera Assistant: Fabian Kuhlhorn
Key Grip: Simon Eksmo
Bestboy Grip: Jonas Lyckander
Styling & Makeup: Anna Kickuth
Driver: Elias Nilsson
Props: Markus Johansson
Food: Hanna Forsström
Actor Assistant: Lina Lyckander
Location: Mattias Åkerberg
Technical Maintenance: Lennart Nilsson
Film Equipment: Ljud & Bildmedia, Beckmans, Martin Wågnert, Henrik Eriksen, Simon Larsson
Production Gear: Gamla Ö Maskinstation, Robin Wiman
Music: “Sthlm”, Fantasikrig, 201
Label: Parapluie

MUSIC VIDEO CREATOR INTERFACE TEAM
Art Direction + Graphic Design: Samuel Nilsson
Interaction Design: Samuel Nilsson & Connecta
Microsoft Surface Software Development & Production: Björn Eriksen, Connecta
Microsoft Surface Software Programming: Hans Sterby, Jonas Bergner, Pär Gradin, Christer Näslund
Interface Music: Marcus Josephson
Sound FX Design: Johan Isaksson, Riviera
Translations: Andreas Henriksson
Interaction Adviser: Daniel Nilsson
Hardware Provider: Microsoft

PROJECT MENTORS
Tutor: Lars Fuhre, Beckmans College Of Design
Fellow Advisers: Jesper Kouthoofd, John Bergdahl, Jacob Åström