A world without Adobe

Projekt jag jobbat med på Rietvelt, Amsterdam.

Uppgiften gick ut på att att hitta ett annat program än de klassiska designprogramen som Photoshop och illustrator att designa med. Jag valde att jobba med programet 3D-Explore Maths, som är matematiskt program där man skapar 3D modeler av matematiska funktioner för att designa ett typsnitt.