Smoke rings

Screenshot, en minuts animation till Kobra.
Samarbete med Andreas Lewandowski och Linn Mork.
Se filmen här