Porträtt av förnuft och känsla

 Hur ser en Beckmansstudent på sig själv och framtiden? Utifrån intervjuer med tre avgångsstudenter har jag målat en porträttserie i olja. Min ambition har varit att visualisera hur vi på olika sätt anpassar våra känslor och drömmar till de rationella system som utmärker vårt moderna samhälle. Hur tror vi att andra värdesätter oss och hur påverkar det våra personliga ambitioner?