Översiktskalender för slutförvaring av kärnbränsle. År 0 – 103 999 e. Kr.

Idag framställs kärnkraften allt oftare som ett klimatvänligt alternativ till kol och olja. Kärnkraften har dock, bortsett från risken för olyckor såsom i Tjernobyl, stora nackdelar. Det använda kärnbränslet från våra kärnkraftverk kommer att vara radioaktivt och mycket farligt i 100.000 år efter att vi använt det. I dagsläget planerar man att slutförvara det använda bränslet i bergrum på 500 meters djup. Frågan är dock: hur kan vi veta att förvaringen kommer att vara helt säker i 100 000 år? Den 54-sidiga kalendern (2000 år/sida) visar under vilken ofantligt lång tidsrymd vårt använda kärnbränsle kommer att utgöra ett hot mot alla levande organismer här på jorden.