Odisciplinär / Undisciplinary, Beckmans stickvisning 2009

Koncept, art direction och design för katalog, visning, mm. Samarbete med Elena Becker, Rikard Heberling, Simon Strååt Dahlgren, Philippe Tempelman och Christian Kian Zubicky.